English Deutsch Česky
politika-kvality

Politika kvality BV Spedice s.r.o.

Naše společnost, BV Spedice s.r.o. se specializuje na přepravu v rámci České republiky a Evropy. Nabídka poskytovaných služeb je široká, počínaje přepravou expresních zásilek až po přepravu plachtovými návěsy a velkoobjemovými soupravami. Při zajišťování všech svých činností vždy bereme ohled na dodržování platné české i mezinárodní legislativy, prosazujeme orientaci na přání a požadavky našich zákazníků a zaměřujeme se na hledání všech inovačních postupů a cest vedoucích bezpečněji k efektivnějšímu dosahování stanovených cílů zdůrazňováním vlivu každého jednotlivce na vysokou kvalitu odvedené práce.

Systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 je v naší společnosti vybudován a jednotlivé části systému řízení kvality se řídí vydanou Příručkou kvality a dalšími organizačními směrnicemi.

Naším cílem je plně uspokojovat potřeby zákazníka, vždy poskytovat své služby v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě a tím mít zaručeno, že se k nám bude zákazník vracet.

Tak jako definujeme kvalitu naší práce, požadujeme také při výběru našich dodavatelů jasné garance za vysokou kvalitu produktů a služeb důležitých pro naši práci a v tomto ohledu se zaměřujeme na jejich pečlivý výběr. Naší snahou je budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy.

Kvalita nabízených služeb je výsledkem naší každodenní práce, ve které se řídíme následujícími zásadami:

  • vedoucí pracovníci jsou svým jednáním vždy příkladem v otázkách kvality a firemní kultury pro všechny zaměstnance
  • poskytování vždy aktuálních, kvalitních a přesných informací považujeme za nejdůležitější předpoklad vysoké kvality naší práce a spokojenosti našich zákazníků
  • každý zaměstnanec zná smysl a význam své práce
  • výsledná kvalita všech zakázek je pro nás prioritou a hlavním cílem, který umožní další potenciální růst celé firmy
  • pravidelné kontroly všech procesů a jejich inovace znamenají výrazné úspory všech prostředků

S firemní politikou kvality seznámíme všechny zaměstnance, obchodní partnery a veřejnost. Budeme ji všestranně podporovat, rozvíjet a svou vlastní prací přispívat k jejímu naplnění. Budeme plnit požadavky zákonů a právních předpisů a neustále zlepšovat systém managementu kvality v naší společnosti.